De vrienden van Helios
In ons clubhuis hangt een sponsorbord met namen van leden die de club een warm hart toedragen en jaarlijks een vast bedrag schenken aan de club. We schreven hierover al eerder in mei van dit jaar. Voor het bedrag van € 50,- per jaar kun je T.V. Helios steunen en krijg je een eervolle vermelding op dit bord. Zoals je kunt zien hebben verschillende leden zich al aangemeld. Graag maken we samen het bord vol!

Doel van de opbrengsten
De opbrengsten moeten goed besteed worden. Deze willen we gebruiken als iets extra’s. Om te voorkomen dat de sponsorleden denken dat het hier gaat om “schenken om het schenken” zal de sponsorcommissie elk jaar in overleg met het bestuur een doel kenbaar maken waaraan dit sponsorgeld wordt besteed. Dan weet je in ieder geval dat je bijdrage goed besteed is.

Draag jij Helios een warm hart toe en wil je iets extra’s mogelijk maken?
Meld je dan aan bij een van de leden van de sponsorcommissie:

John Sebregts (06-11050126) of
Erwin de Wildt (0412-642118)