Beste Heliossers,

Zoals u al op onze ledenvergadering heeft kunnen horen, is ook voor alle verenigingen binnen de gemeente Oss, vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De nieuwe wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen. Informatiebeveiliging is dan ook een belangrijke voorwaarde van privacy, terwijl omgekeerd het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens noodzakelijk is voor informatiebeveiliging. Beide begrippen staan daarbij naast elkaar, en zijn van elkaar afhankelijk.

Steeds vaker wordt bij TV Helios gegevens van o.a. junioren en senioren digitaal opgeslagen en verwerkt. Omgang met gevoelige gegevens vereist grote zorgvuldigheid, want digitale data kunnen zich razendsnel verspreiden. De digitalisering in het verenigingsleven vereist extra bewustwording van de bijbehorende risico’s die dit met zich meebrengt als het gaat over privacy.

Er volgt na de vakantie voor alle vrijwilligers van TV Helios een scholing, in de vorm van een avond bij TV Helios, waardoor iedereen het belang en de spelregels van het geldende privacy- en ICT gebruiksbeleid nog meer beseft en er ook naar handelt.

Iedere vrijwilliger van TV Helios is zich in ieder geval bewust van de risico’s die het verwerken van gevoelige gegevens met zich meebrengt en zal waar nodig geheimhouding in acht nemen.
Hiermee moet ook aan gedacht worden met het beleid t.a.v. het bewaren en vernietigen van allerlei gegevens, inschrijfformulieren, fotomateriaal, websites etc. Het doel van TV Helios is echter om vóór 2019 geheel AVG klaar te zijn, de laatste puntjes worden op de “i” gezet. We nemen u de komende periode graag mee in de stappen die wij zetten om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Namens TV Helios o.a. met betrekking tot AVG,
Robert van Summeren communicatie@tvhelios.nl