inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2019

Beste Heliossers,

Alle informatie is weer binnen voor de voorjaarscompetitie 2019 en we willen jullie uitnodigen om jullie teams op te geven. Verderop in het document leest u alle informatie die u nodig hebt om in te schrijven.

!!!!!VOORWAARDE VOOR INSCHRIJVING!!!!!
Alle competitieteams leveren een volledig ingevuld en ondertekend formulier (Bijlage 1) in op uiterlijk zondag 06 januari 2019.

Inleveren kan:
Per e-mail een scan/foto van het inschrijfformulier naar competitiehelios@gmail.com. Op een andere manier inschrijven is niet rechtsgeldig. Via een andere manier wordt uw inschrijving mogelijk niet in behandeling genomen.

Wij zorgen voor standaard ballen: Dunlop Fort All Court. Wilt u andere ballen, dan moet u daar zelf voor zorgen. De competitiecommissie is daar niet verantwoordelijk voor.

Formulier inleveren betekent zonder tegenbericht dat je meedoet. De competitiecommissie regelt geen invallers, dit is de verantwoordelijkheid van het team. De kosten voor het niet komen opdagen of onvolledig opkomen zijn voor het team zelf.

Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij per e-mail bereikbaar:
competitiehelios@gmail.com.

Belangrijke updates tov voorgaande jaren:
2019: Harmonisatie van het competitieaanbod
De KNLTB heeft voor het aanbod van competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts-/ regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.
Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:
• Data aangetoond heeft dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn;
• Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. Hierdoor is een landelijk uniform aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regiospecifieke soorten.

Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019
• Ploegrechten VJC van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.
• Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd, omdat:
– Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieen vrijwel identiek zijn;
– Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden.
• Harmonisatie van de regelgeving: overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.

Voordelen voor jou!
Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod voor jou gaat betekenen. Dit zijn de belangrijkste voordelen:
• Minder niveauverschillen binnen poules;
• Kortere reisafstanden;
• Meer variatie in tegenstanders.

Ook de invallersregeling is versoepeld. Samenvattend, de wijzigingen vanaf 2018:

• Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team.
• De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam, wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0.

Speeldata vjc 2019:

https://drive.google.com/file/d/1L4fAA7gKukN6SIHhASW_fnrELOg-y-rI/view?usp=drivesdk

• Voor visuele weergave competitiesoorten

https://drive.google.com/file/d/12cXtPcYGi_hovcj0UesZu8q_nKQPZ8DV/view?usp=drivesdk

• Voor meer details mbt competiesoorten zie: https://drive.google.com/file/d/1Ttz4g_82H9htQMw2K7dkexopOiCsAmu4/view?usp=drive_web

 

Met sportieve tennisgroet,

Competitie-commissie TV Helios

competitiehelios@gmail.com