Beste Heliossers,

Voorheen werd de automatische incasso voor de contributie, medio december of eind december geïnd.

Voor komend jaar, wordt de contributie in januari geïnd.

Met sportieve tennisgroet,

Bestuur en ledenadministratie TV Helios