Beste Heliossers,

Hieronder een update vanuit de knltb:

De afgelopen dagen heeft de KNLTB berichten ontvangen van meerdere verenigingen over nepmails aan leden, die verstuurd worden uit naam van de KNLTB en/of een vereniging. Het lijken echte mails, maar niets is minder waar. Dit fenomeen heet in jargon “phishing” en is de laatste tijd ook veel besproken in de media (zie bijvoorbeeld nu.nl).

Via een algemeen mailadres van de vereniging proberen de ‘phishers’ eerst de verenigingsfunctionaris te bereiken en zijn inloggegevens te ‘stelen’. In de voorbeelden zien we dat gebruiker via een ‘look-a-like’ KNLTB mail wordt verzocht in te loggen in een nagemaakte versie van het ledenadministratiesysteem van de vereniging, KNLTB.Club.

Wat is er tot nu toe gebeurd
Afgelopen vrijdag hebben wij daarom KNLTB.Club uit voorzorg afgesloten. Wij hebben de gebruikers van jouw vereniging die met KNLTB.Club werken vrijdagmiddag direct geïnformeerd en later via updates op de hoogte gehouden. De links naar de exacte berichten zijn:

We kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen welke gebruikersaccounts in KNLTB.Clubnog kunnen worden vertrouwd.

Mocht er weer nieuwe informatie omtrent knltb.club komen, houden we jullie via de site op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TV Helios