Gebruik van kunstgras in winterse omstandigheden.

Regelmatig worden vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden.

Adviezen vanuit de accommodatie commissie werden niet altijd opgevolgd.
Met onderstaande wordt getracht wat meer duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van bespeling van kunstgrasvelden in de winter.

De nieuwe regels zijn:
1. Er worden geen middelen gebruikt om de banen schoon te maken. Niet vegen, schuiven of schoonblazen.

2. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het betreden van de banen gedurende
winteromstandigheden. (kale of droge vorst, ijzel, sneeuw, hagel, opdooi, rijp) Het risico op
gladheid is het grootst bij deze omstandigheden.

3. Tijdens competitie beslist de competitieleider of er wel/niet gespeeld kan worden. Dit
besluit kan in overleg met de captains genomen worden.

Uitleg soorten winteromstandigheden:

Kale of droge vorst is voor kunstgras geen enkel probleem en bespelen onder die omstandigheden dus ook niet.

Ijzel Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt
Bespeling van een beijzeld kunstgrasveld zal in de meeste gevallen tot een (tijdelijke) afgelasting leiden omdat het te
gevaarlijk is voor de speler

Sneeuw Het is raadzaam om een redelijk besneeuwd kunstgrasveld niet te bespelen. Bespelen heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en in de rubber wordt getrapt. Hierdoor zal het veel langer duren voordat de sneeuw weg is. Bespelen van een licht besneeuwd veld vormt voor een kunstgrasveld dus geen
risico. Een redelijk besneeuwd veld
kan na enige dagen glad worden.

Hagel, Ijsregen Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak tijdelijk glad wordtIn alle situaties zal moeten worden beoordeeld of bespeling tot gevaar kan leiden.

Opdooi Baan 1, 2 hebben weinig last van opdooi. Drainage van de banen is prima in orde. De oudere banen hebben hier veel meer last van. Je merkt dit doordat de bal minder stuitert.

Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn. Voor een kunstgrasveld is rijp
technisch geen probleem..
Er zal wel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp,
bespeelbaar is

Mochten naar aanleiding van dit gegeven nog vragen zijn: communicatie@tvhelios.nl

Bestuur TV Helios