Beste Heliossers,

Voor diegene die weer een (herhalings-) AED / reanimatie-training willen, kunnen zich hiervoor opgeven op onderstaand e-mailadres:

reanimatieoss@gmail.com

Onder vermelding van tennisvereniging Helios. Als er voldoende belangstelling is, kan de training eventueel bij Helios gegeven worden. Datum van de training wordt met de deelnemers afgesproken.

De training is op eigen kosten. Bij sommige ziektekostenverzekeringen wordt de (herhalings-) training wel vergoed.

 

Vergeet je niet om aan te melden!! Doe dit voor 15 december!! Het kan van levensbelang zijn…

Met vriendelijke groet,

Bestuur TV Helios