Lidmaatschap senioren TV Helios

Bij Helios kunt u kiezen uit de volgende senior lidmaatschappen.

Lidmaatschapsvormen

Proef lid

4000éénmalig
 • 3 maanden
 • Willekeurig
 • Onbeperkt spelen
 • Geen inschrijfgeld
 • Geen bardienst
 • Alleen voor beginners

3 Maanden lid

4000éénmalig
 • 3 maanden
 • voorjaar of zomer **
 • Onbeperkt spelen
 • € 20,- (éénmalig)
 • Geen bardienst
 • Zie hieronder **

Regulier lid

14900per jaar
 • 12 maanden
 • jan t/m dec
 • Onbeperkt spelen
 • € 20,- (éénmalig)
 • 12 uur bardienst*
 • Voor iedereen

Uitw. student

9200per jaar
 • 12 maanden
 • jan t/m dec
 • Onbeperkt spelen
 • € 20,- (éénmalig)
 • Geen bardienst
 • Voor uitwonende studenten

Niet-spelend

1500per jaar
 • 12 maanden
 • jan t/m dec
 • Niet spelend
 • Geen inschrijfgeld
 • Geen bardienst
 • Voor steunende leden

Toelichting lidmaatschappen

 • De kosten voor het proeflidmaatschap worden in mindering gebracht bij het aangaan van een
  definitief lidmaatschap.
 • Bij vier gezinsleden ontvangt men 10% korting op de contributie. Bij vijf of meer gezinsledenontvangt men 15% korting op de contributie.
 • De contributie wordt gerekend over een kalenderjaar dus van 1 januari tot en met 31 december en wordt medio december via een machtiging van uw betaalrekening afgeschreven. Bij een lidmaatschap dat in de loop van het kalenderjaar ingaat wordt een evenredig deel van de contributie berekend.

*Bardienst kan voor 60 euro per jaar afgekocht worden
** Mogelijke periodes: april t/m juni (competitielidmaatschap) – juni t/m augustus (voor zomerstoppers)
Zomerstoppers zijn sporters die primair een andere sport dan tennis beoefenen en waarvan de activiteiten in de zomer stil liggen.

Nog vragen?!

Kom een keertje langs op de vereniging of lees online meer over:

Neem contact op met Miriam van Zuylen  van de ledenadministratie of een ander bestuurslid.

Mirjam van Zuylen
Mirjam van ZuylenLedenadministratie
Telefoon nummer 0412 69 19 02
Mobiele nummer 06-14118706