Over het Certificaat

Certificaat halen!

Verplicht: Certificaat NOCNSF Alcoholbeleid

De KNLTB wil in samenwerking met het NOC*NSF zorgdragen dat tennisverenigingen op een verantwoorde manier alcohol schenken.
Om te zorgen dat dit gebeurt hebben zij een speciale website ontwikkeld waarop teksten en filmpjes staan die barvrijwilligers moeten helpen om op een verantwoorde manier hun bardienst uit te voeren. Je dient na het lezen van deze informatie een toets te maken om je kennis te testen. Rond je deze test succesvol af, dan mag jij jezelf een gekwalificeerde barvrijwilliger noemen!

De KNLTB en het NOC*NSF vereisen van alle sportbonden en clubs die daarbij zijn aangesloten dat bardienstvrijwilligers gekwalificeerd moeten zijn. Dit besluit heeft een grote impact op onze club en leden die bardienst draaien. Dit betekent namelijk dat alle leden die bardienst draaien middels een test, een certificaat moeten behalen.

Wij begrijpen dat we veel van jullie vragen maar onze handen en voeten, en die van andere (tennis)verenigingen, zijn gebonden. Wij willen daarom al onze leden die bardienst draaien met klem verzoeken om de toets te maken. Het kost 15 tot 20 minuten van je tijd, en veel vragen zijn simpel te beantwoorden.

Je kunt de kans van slagen aanzienlijk vergroten door de tekst uit te printen en erbij te houden wanneer je de toets maakt, of door gebruik te maken van 2 schermen waarbij je op 1 scherm de informatie weergeeft en op het andere scherm de test maakt. De test is te vinden via de volgende link: http://www.nocnsf.nl/iva.
Het barcertificaat behoeft slechts eenmaal behaald te worden en kan voor meerdere verenigingen gebruikt worden.
Je dient voordat je de test maakt een aantal gegevens in te vullen, en na afloop een kopie aan te leveren bij Ria Wittenberg. Dit kun je doen door het emailadres van de barverantwoordelijke, Ria Wittenberg, in te vullen: riawittenberg@hotmail.com.
Wij hebben een inhaalslag te maken en hopen en rekenen dan ook op jullie medewerking. We willen jullie verzoeken de test zo snel mogelijk succesvol af te ronden.
Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Bestuur/Clubhuiscommissie

Nieuws over het clubhuis